Thẻ: cách tính quý của năm trong excel

Hướng dẫn cách tính quý của năm trong excel

Hướng dẫn cách tính quý của năm trong excel nhanh nhất Trong excel không có hàm hỗ trợ để tính quí của năm. Để tính được quí của năm chúng ta có thể sử dụng một số hàm…

Read More »